STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Nurtaç TOK SEZGİN
Doğum Yeri Karaören
Doğum Yılı 1981
Öğrenim Yüksek Lisans
Meslek Şehir Plancısı
Görevleri Strateji Geliştirme Müdürü
Telefon 444 4 360
E-posta strateji@kucukcekmece.bel.tr
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul


Özgeçmişi

1981 yılında Karaören’de doğdu. İlkokulu Çanakkale, Orta ve Lise eğitimini Amasya’da tamamladı.
2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım bölümünde yüksek lisans yapmakta. Evli ve 2 çocuk annesi. 
2007 yılında Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde sözleşmeli memur olarak göreve başladı. 2016-2020 yılları arasında Plan ve Proje Müdürlüğünde çalıştı. 
2020 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğün’e İmar Durum Şefi olarak atandı. 
2024 yılında Strateji Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır.
 

Müdürlüğün Görevleri

(1) İfa, Koordinasyon, Temsil Görevi
a) Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde olarak projelerin uygulama noktasına getirilmesini sağlamak, bu noktadan sonra projeyi uygulayıcı birimlere devretmek ve uygulamayı takip ederek üst yöneticiye sunmak.
b) Görev alanında Belediyenin Müdürlükleri arasında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
c) Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

(2) Strateji Geliştirme ve Yönetme Görevi

İş Süreç Geliştirme
a) Belediyenin kurum misyon, vizyon ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.
b) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
c) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) Belediyenin ve/veya Müdürlüklerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Planlama
e) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Ölçme Değerlendirm
f) Belediyenin kurumsal yapısı, işleyişi, hizmetleri, çalışanları hakkında bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
g) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) Belediyenin ve hizmetlerinin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) Veri elde etme-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
j) İlçe ve belediye ile ilgili istatistiki kayıtları oluşturmak ve güncel vaziyette tutmak.

İzleme Değerlendirme
k) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirmek.
l) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) Müdürlükler tarafından hazırlanan Müdürlük faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
n) İzleme Raporları ve Brifing Raporlarını düzenlemek, yayınlamak veya sunmak.
o) Mali kaynakların verimliliğinin sürekli izlenmesi ve analizi yoluyla geliştirme sonuçları üretmek, ilgili birimlere bildirmek.

(3) Ar-Ge Görevi

Proje Geliştirme, Değerlendirme ve Yönetme
a) Proje tekliflerini başkanlık adına değerlendirmek ve ilgili süreçlerin başlatılmasını sağlamak.
b) Belediyenin hizmet konusu olabilecek konularda uygulamaya dönük projeler oluşturmak.
c) Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet etkinliğinin, kalitesinin artırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek.
d) İlçenin ve insanın gelişimine yönelik projeler hazırlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
f) Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
g) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler geliştirmek ve ilgili birimlere önermek.
h) Personelin verimlilik ve performansının artırılması için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,
i) Belediyenin kurum içi işleyişin iyileştirilmesi için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak.
j) Başkanlıkça onaylanan kurumsal önceliklere uygun gerekli araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini belirlemek ve gerçekleştirilmek üzere ilgili birimlere iletmek.
k) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için zaman, personel, mali imkanlar ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
l) AB ve Dış mali fonları ile ulusal fon ve kaynaklardan yararlanabilme konusunda çalışmalar yapmak, belediye faaliyetlerini ilgilendiren destek ve teşvik paketlerinden yararlanmak için gerekli çalışmaları yürütmek, hizmet ve faaliyetler için belediye bütçesinin haricinde ek kaynaklar bulmak.

Organizasyon Geliştirme ve Yönetme
m) Vizyon çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm süreç çalışmalarını planlamak ve uygulamak
n) İlçenin vizyon odaklı ve prestij proje çalışmalarını belirlemek ve/veya bu çalışmalar kapsamında iş akış planlarını oluşturmak adına ortak akıl platformlarını planlamak ve uygulamak.
o) İlçenin vizyonu doğrultusunda kimliğini oluşturmak adına fikir projelerinin yarışma organizasyonları ile elde edilmesi için gerekli iş sürecinin planlayarak prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.