İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Mahmut ÖZTÜRK
Mahmut ÖZTÜRK
Doğum Yeri : Yalova
Doğum Yılı 1978
Öğrenim : Lisans
Meslek : İnşaat Mühendisi
Görevleri : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü
Telefon 444 4 360
E-posta
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Özgeçmişi

1978 yılında Yalova’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 2002 yılında tamamladı. 2002-2005 yılları arasında Yalova Teşvikiye Belediyesi'nde Fen Amiri olarak görev yaptı. 2005 yılında Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde Yol Bakım Şefi olarak göreve başlamış yine aynı müdürlükte Altyapı Teknik Büro Şefliği, Üstyapı Teknik Büro Şefliği ve Bakım Onarım Şefliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2022 tarihinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü olarak atandı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Müdürlüğün Görevleri:

İklim Değişikliği Çalışmaları:

İklim değişikliği konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs vb. toplantılar düzenlemek ve sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek olan çalışmalara katılım sağlamak, 
Yerelde (kentler ve coğrafi bölgeler ölçeğinde) iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, yerel ölçekte iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek/düzenletmek,
Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirilmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,
İklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü arttırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapmak, dergi, bülten kamu spotu hazırlamak ve hazırlatmak,
Stratejik plan ve performans programları hazırlama, stratejik plana uygun bütçe taslağı hazırlamaktır.
 
 
Sıfır Atık Çalışmaları:
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatları uygulamak,
İlçemiz sınırları içerisinde kurulan Entegre Atık Yönetim Sistemi ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan her türlü atığın çevreye duyarlı bir yaklaşım içerisinde yönetilmesini sağlamak,
İlçe genelindeki konut ve iş yerlerinden kaynaklanan ve tehlikeli atık özelliği göstermeyen geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olan atıklar (kâğıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil, atık pil, bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç vb.) tüm atıkların kaynağında ayrı toplanarak Sıfır Atık Yönetim Sisteminin yürütülmesi işinin Devlet İhale Kanunu’na göre Lisanlı Firmalara ihale edilmesi, ilgili firmalarla gerekli protokollerin yapılarak denetim ve takiplerini sağlamak,
1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin kurulması, faaliyeti ve merkeze getirilen atıkların yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütmek,
Halkı, atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmek için kampanyalar düzenlemek,
Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunmak,
Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırmadan toplanmasına yönelik altyapıyı geliştirip yaygınlaştırmak
Kompost üretim merkezinin kurulması, faaliyeti ve merkeze getirilen atıkların yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
İl Sıfır Atık Yönetim Planına uygun olarak “Küçükçekmece İlçe Sıfır Atık Yönetim Planı”nın hazırlanması, gerektiğinde revize edilmesi ve atıkların plana uygun olarak toplanmasını sağlamak,
Etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle iş birliği yapmak/yaptırmak,
Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, okullar, üniversiteler ile iş birliği yapılarak eğitim çalışmalarının düzenlenmesini sağlamak,
İlçe sınırları içinde faaliyet gösteren sokak toplayıcılarının çalışma şartlarının düzenlenmesi, kontrol altına alınması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
Stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Başkanlığa sunulmak üzere rapor hazırlamak,
Kanun, yönetmelik ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği

 

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.