İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet Ali Kipsöz
Mehmet Ali KİPSÖZ
Doğum Yeri :
Doğum Yılı
Öğrenim Yüksek Lisans
Meslek Yüksek İnşaat Mühendisi
Görevleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Telefon 444 4 360 / 7150-7151
E-posta imar@kucukcekmece.bel.tr
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul


Tokat doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi oldu.Sırasıyla Sarıyer Belediye Başkanlığında işe hayatına başlayarak İmar Planlama Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. Kısa bir süre Eminönü Belediye Başkanlığında çalıştıktan sonra aynı yıl Beyoğlu Belediye Başkanlığına İmar Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2004 yılından itibaren Beyoğlu Belediye Başkanlığında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak ve aynı zamanda vekaleten Plan ve Proje Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönem içerisinde İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Belediye temsilcisi olarak görev yaptı. Bundan sonra Şile Belediye Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Akabinde ise Küçükçekmece Belediye Başkanlığında İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Birim ile ilgili bilgiler
Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde imar kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler, Meri planlar ve mevzuat çerçevesinde; İmar durumu düzenlemek, ilgilisi tarafından hazırlanmış olan zemin etüt raporlarını inceleyip onaylamak, imar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri (Mimari Statik-Elektrik-Mekanik Tesisat), avan projeleri, tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip ederek proje tasdiki ile Yapı Ruhsatı düzenlemek ve Belediye sınırları içerisindeki İmar hareketlerini takip ederek ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri tesis etmek, 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİĞİ kapsamında riskli yapıları tespit edip yapı yıkım ruhsatı düzenleyip riskli yapıların tahliyelerini yaptırarak kira yardımlarını sağlamak ve yapının yıkım işlemini gerçekleştirmek. 6306 sayılı mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini kontrol ederek onaylayıp güçlendirme ruhsatı düzenlemek, Başkanlık tarafından istenen müdürlük görevleri ile ilgili rapor ve etütleri hazırlamak, müdürlüğe bağlı şefliklerin çalışmalarını denetlemek ve değerlendirmek, imar ve şehircilik müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile verilmiş görevlerin tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmasını temin etmek ve değişen mevzuatı takip edip uygulamak müdürlüğün başlıca görevleridir.

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği

İmar Müdürlüğünde Ruhsatla İlgili Olan Bilgi ve Belgeler
1). Asansör Tescil Formu
2). İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dilekçe
3). Hafriyat Toprağı ve İnşaat
4). Harç Evrağı
5). İnşaat Proje Tescil Formu
6). İnşaat İzin Süreçleri
7). Tescil Başvuru Evrakları
8). Ücret Tarifeleri
9). Yıkım Ruhsatı Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.