Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk

Atatürk

KONUMU

İstanbul İli’nin batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi’nde Çatalca-Kocaeli bölümü Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.

Küçükçekmece’nin Konumu ve Coğrafyası:

İstanbul İli’nin batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi’nde Çatalca-Kocaeli bölümü Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.
 
Doğuda D100- TEM bağlantı yolundan başlayıp batıda Küçükçekmece Gölü’ne; güneyde Marmara Denizi’nden başlayıp kuzeyde TEM (E80) otoyoluna uzanan bu lokasyon aynı zamanda Trakya yarımadasının doğu-güneydoğu kısmına karşılık gelmektedir.

Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy, ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır .
 
Şehir merkezine 17 km mesafede olan ve yaklaşık,  37,75 km2 yüzölçümüne ve 47,33 km çevre uzunluğuna sahip bulunan ilçemiz , Asya-Avrupa bağlantısını sağlayan Transit European Motorway (TEM-E80) ve D100 (E5) gibi önemli karayollarının yanı sıra Sirkeci merkezli Avrupa’ya uzanan demiryolu ağının üzerinde bulunmaktadır.

Ayrıca gerek yurdumuzun gerekse dünyanın önemli havalimanlarından birisi olan Atatürk Havaalanı ise İlçeye 2 km mesafededir.

Küçükçekmece ilçesi deniz seviyesine yakın yükseltisi hafif dalgalı rölyefi ile Çatalca-Kocaeli Penepleninin karakteristik özelliklerini yansıtır

Küçükçekmece Lagünü, rejim ve debileri düzensiz , mevsimlik ve sürekli, genellikle boyları kısa akarsular ile yeraltı sularından beslenmektedir. Bu akarsuların başlıcaları ise Nakkaşdere, Sazlıdere,Topçular Dere, Hasan Dere, Karanlık Dere, Selim Dere, Azaklı Deresi’dir.