ASKER AİLELERİNE YARDIM

İlgili Birim: Yazı İşleri Müdürlüğü

İletişim
Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Telefon
44 44 360

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Hükümleri Gereği Asker Ailelerinin Yardım Alabilme Şartları

1- Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç
Ailelerine yardım yapılır. ( Madde 1)

2- Yardımdan istifade için;
Askerin usul = Üstsoy (Anne, Baba) veya füru = Altsoy (Çocukları) ,karısı, kız veya
Erkek kardeşi olmak
Yiyecek veya sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak.
Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak. (Madde 2)

Ayrıca; Askerin sevki sırasında Belediyemiz sınırları dâhilinde ikamet ediyor olması
gerekmektedir. Muhtarlık tahkikat belgesi ve Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada
sonucunda ikamet etmediği tespit olunursa, ilgiliye durum hakkında bilgi verilir.

Gerekli Belgeler
Askerlik Durum Belgesi aslı
Asker yardımı isteyen ( Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocukları)İkametgah Senetleri.ve Nüfus Cüzdan asılları
Askerin babası sağ ise çalışmıyorsa Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu.
Askerin okuyan çocukları için okudukları okuldan öğrenci belgesi.
Asker evli ise Evlilik Cüzdanı aslı

Süreç
Bu evraklar tamamlandıktan sonra Belediyemizce dosya açılıp değerlendirilmeye alınarak
Aşağıda belirtilen yazışmalar yapılır.
Sosyal Güvenlik araştırması yapılır (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
Askerlik Belgesi (Yerli ve yabancı Askerlik Şubesinden)
Zabıta Müdürlüğünden ve Mahalle Muhtarlığından araştırma belgesi.
Tapu Sicil Müdürlüğünden Gayrimenkul araştırma kaydı evrağı.

Sonuç
Yazışmalar sonucu gelen evraklar değerlendirilir.Durumu uygun görülen Asker ailesi yardım dosyası için karara bağlanmak üzere Başkanlık onayı yazılır.Onaylanması için kararı yazılıp Encümene sevki yapılır.Encümende uygun görülen dosyaların hesapları yapılarak Ödeme Emirleri düzenlenir.

Hesap işleri müdürlüğüne aktarılarak aylık bağlanır ve ödemeler bankada adlarına açılan hesaba yatırılır.

4109 Sayılı Kanunun 2.Maddesi nde belirtilen şartı taşımayan talepler idaremiz tarafından red edilerek ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.