İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

18 Ocak 2018

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece, Yenibosna Basın Aksına ait meri 1/ 1000 ölçekli uygulama imar palanında kapatılmış olan muhtelif kadastral yolların imar yolu olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-5635,7 Plan işlem numaralı 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, “mahreç almayan parsellerin mağduriyetini giderici, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından…”   denilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.11.2017 tarih ve 2017/1804 sayılı Kararı ile uygun görülmüş ve 24.11.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca  onandığı; gazete ilan tarihi olan 18.01.2018 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

           

FOTOĞRAF GALERİSİ