ASKI İLAN TUTANAĞI

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

19 Haziran 2017

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece, Sefaköy, eski: 9351, (yeni: 781 ada 1 parsel, 782 ada, 1 ve 2 parseller, 783 ada 1 ve 2 parseller) parsele ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.06.2011 tarih ve 2011/58 sayılı Kurul Kararı ile onaylandığı ve 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir.

Gazete ilan tarihi olan 17.06.2017 günü haftasonuna denk geldiğinden 19.06.2017 tarihinde Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

           

 

 

    S.Sefa ŞEKER                           Recep DOĞAN                                         İlhan AYDIN

       Harita Müh.                                Harita Şefi                         Emlak ve İstimlak Müdürü