KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
KSD Dergisi

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Kadir Bulut Kadir Bulut

Doğum Yeri: Trabzon
Doğum Tarihi: 1966
Öğrenim: Üniversite
Meslek: Veteriner Hekim
Görevleri: Sağlık İşleri Müdürlüğü

Özgeçmişi
Kadir Bulut
1966 Trabzon / Of doğumlu olup İlk, Orta ve Lise öğrenimini Of Lisesinde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi ve 1990 yılında öğrenimini tamamladıktan sonra 1991- 1992 Ankara - Polatlı Topçu okulunda Veteriner Hekim Asteğmen olarak yedek subay askerlik görevini tamamladı.

1992 yılında Küçükçekmece Belediye'sinde Veteriner Hekim olarak göreve başladı. 1999 - 2000 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde Müdür Muavinliği, 20 Nisan 2004 tarihinden itibaren Veteriner İşleri Müdürlüğü yapmıştır. Halen Sağlık İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Birim ile ilgili bilgiler (GÜNCELLENİYOR... )

SAĞLIK HİZMETLERİ

Poliklinik Hizmetleri

Halka yönelik ücretsiz poliklinik hizmetleri : Kurumumuza başvuran tüm vatandaşlara ücretsiz muayene, pansuman, enjeksiyon ve tansiyon hizmeti verilmektedir.

Hasta Nakil Hizmetleri: İlçemizde ikamet edip kendi imkanları ile evinden hastaneye, hastaneden evine gidemeyen yatalak,felçli,ameliyat olmuş veya trafik kazası geçirmiş vatandaşlarımıza ambulanslarımızla nakil hizmeti verilmektedir.

Personele yönelik poliklinik hizmetler : Küçükçekmece Belediyesinin memur, işçi ve sözleşmeli personelinin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için gereken yapılmaktadır.

Ücretsiz muayene ve ilaç dağıtımı : İlçemiz sınırları içindeki ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından hibe olarak alınan ilaçların fakir hastalara ve sosyal güvencesi olmayanlara muayene neticesi dağıtımı yapılmaktadır.Aynı zamanda ilçemizde belirli noktalara konulan ilaç atık kutuları ile evlerinizdeki kullanılmayan ilaçlar toplanmakta,miadı ve kontamine olma  durumları incelenerek tasnif edilmektedir.İmha edilmesi gereken ilaçlar tıbbi atık olarak imha edilmektedir.

Diş Sağlığı Hizmetleri: Bölgemizdeki okullarda çocukların ağız ve diş sağlığına yönelik  taramalar yapılmakta,çocuklarımız bu konuda bilinçlendirilmekte,ağız ve diş sağlığı yönünden takibe alınmaktadır.

Laboratuvar ve Röntgen Hizmetleri

* Personele yönelik laboratuar ve röntgen hizmetleri: Belediyemizde çalışan memur işçi ve 4b sözleşmeli statüsündeki personelin kendisine,eşi,bakmakla yükümlü olduğu anne baba ve çocuklarına ücretsiz hizmet verilmektedir.

* Halka yönelik laboratuar ve röntgen hizmetleri: Gerek kurum hekimlerimizin gerekli gördüğü durumlarda gerekse kurum dışı doktorların istekleri doğrultusunda laboratuar ve röntgen birimlerimizde belediye meclisimizin belirlediği ve her yıl güncellenen fiyat tarifesi üzerinden ücret alınarak,fakirlik belgesi beyanında bulunan vatandaşa ise ücretsiz bir şekilde hizmet verilmektedir.

Röntgen biriminde direkt Extremite Çekimleri yapılmakta ve Akciğer Grafisi çekilmektedir.

Laboratuvarımızda çalışılan testler:

* 15 parametreli Tam Kan Sayımı (Hemogram)                                      
* Tam idrar testi
* Glikoz                 
* Kolesterol                            
* Trigliserit
* Üre                    
* Kreatinin                              
* SGOT                      
* SGPT
* GGT                   
* Demir                                  
* Alkalen fosfataz
* ASO-CRP-RF (Aglütinasyon yöntemi ile)              
* Sedimantasyon              
* Kan Grubu                    
* Anti HIV (cardtest)          
* Anti HCV (cardtest)
* HBsAG   (cardtest)        
* VDRL (cardtest)

 Veterinerlik Hizmetleri

İlçemiz sınırları dahilinde gerek vatandaş şikayetiyle gerekse bölge ekiplerimizin kontrolleri sırasında  tespit edilen rahatsızlık veren veya yaralı sokak hayvanları toplama ekiplerimiz tarafından bulundukları yerden alınıp Küçükçekmece İlçesi Altınşehir Kayabaşı yol ayrımında bulunan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimize teslim edilmektedir. Sahipsiz  bu hayvanlar önce müşahade bölümüne alınmaktadır. Barınağa gelen hayvanlar ile ilgili bilgiler bilgisayar ortamında kayıt altına alınır ve bu veri tabanı üzerinden takip ve kontrol çalışması yapılır. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra iç ve dış parazit ilaçlamaları yapılıp kısırlaştırma işlemine alınırlar,daha sonra kuduz aşıları yapılır.Kısa süre içinde de  ya alındıkları ortama geri bırakılırlar veya sahiplendirilirler.