KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Küçükçekmece Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ercan Olgun Ercan Olgun

Doğum Yeri: Gümüşhane
Doğum Tarihi: 1971
Meslek: Orman Mühendisi
Görevleri: Temizlik İşleri Müdürlüğü


 

1971 Yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Gödül köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Kelkit ve Of'ta okudu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden 1994 yılında Orman Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Sarıyer Belediyesinde işe başladı. Park Bahçeler Şefi, Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekilliği yaptı. 15.08.2000 tarihinde naklen Zeytinburnu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atandı, dört yıl bu görevde bulundu 26.07.2004 tarihinde naklen belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne atanan Ercan OLGUN evli ve iki çocuk babasıdır.

Birim ile ilgili bilgiler

KURULUŞ;

Temizlik İsleri Müdürlüğü; Müdür, Temizlik İşleri Şefi, Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefi, Kalem Şefi, Sözleşmeli Memur Personel (Çevre Mühendisleri), Ayniyat Memuru, Kayıt Memuru, Ustalar ve İşçilerden oluşmaktadır.

GÖREV YETKI VE SORUMLULUK;

A- Evsel Katı Atık Yönetimi:
İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu.

Konut, işyerleri, Kamu-Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin), toplanması, taşınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ara transfer istasyonlarına nakledilmesi.

İlçe bütününde genel temizliğin sağlanması amacıyla elle ve makineyle süpürmenin yanı sıra mobilize (otomobil, motosiklet, bisiklet) ekiplerin oluşturulması.

Çevreye sahiplenme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum Kuruluşları ve sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.

B- Endüstriyel Katı Atık Yönetimi: 
İlçe bütününde faaliyet gösteren sanayi işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen katı atıkların, toplanması, taşınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ara transfer istasyonlarına götürülmesi 

İşyerleri ile katı atık sözleşmelerinin yapılması bedellerinin belirlenmesi ve tahsilatların yapılmasının sağlanması

C- Tıbbi Atık Yönetimi:
İlçe bütününde faaliyet gösteren 20'de az yatağa sahip hastaneler ve klinikler, Sağlık Merkezleri, Tıp Merkezleri, Dispanserler, Diyaliz Merkezleri, Acil Yardım ve İlkyardım Merkezleri, Hayvan Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Tıbbi ve Biyomedikal Laboratuarlar, Bakım evleri ve Huzur evleri, Veteriner Muayenehaneleri, Güzellik Merkezleri, Eczaneler, doktor muayenehaneleri, Diş ve Ağız Sağlığı Muayenehaneleri vb. sağlık hizmeti veren diğer ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bertarafını sağlanması. 

Sağlık Kuruluşları ile tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması valilik tarafından yayınlanan ilmihalli çevre kararı doğrultusunda birim fiyatlarının belirlenmesi ve tahsilatlarının Gelirler ve Hesap İşleri Müdürlüğü aracılığı ile yapılmasının sağlanması.

Tıbbi atık taşıma araçları için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden lisans alınması.

Tıbbi atıkların yönetimi ile görevli personelin periyodik olarak eğitiminin sağlanması, özel giysilerinin temin edilmesi.

Faaliyet Raporları

2013 Faaliyet Raporu