Sefaköy Halkalı Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

23 Mart 2017

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, 18.10.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan ‘’UİP-2484,6’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 2017/75 sayılı Kararı ile uygun görülerek 13.01.2017  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 23.03.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

FOTOĞRAF GALERİSİ