Küçükçekmece Sefaköy 168 ada 17 sayılı Parselin Kuzeybatısındaki Köşe Kırığı

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

21 Nisan 2017

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece, Sefaköy, 168 ada, 17 sayılı parselin kuzeybatısındaki köşe kırığının yaklaşık 3.50 m. kuzeybatıya kaydırılarak yol alanının Ticaret Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan ‘’UİP-1300,39’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2017 tarih ve 2017/186 sayılı Kararı ile uygun görülerek 21.02.2017  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 21.04.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

           

 

 

 

 

FOTOĞRAF GALERİSİ