Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy ve Küçükçekmece Merkez Bölgelerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Meri Uygulama İmar Planlarında Belirlenmiş Olan Doğal Mania Sınırları

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

29 Mart 2017

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy ve Küçükçekmece Merkez Bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planlarında belirlenmiş olan doğal mania sınırlarının 13.05.2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve doğal mania sınırından çıkartılan bölgelerde Bitişik Nizam 2 Kat (B-2) olan yapılanmaların  Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ‘’UİP-1300,37’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 2017/107 sayılı Kararı ile uygun görülerek 13.01.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 30.03.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

           

 

 

           

 

 

 

Mehmet Doğan YİĞİT               Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

FOTOĞRAF GALERİSİ