Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Merkez Bölgesine ait 15.12.2006 tasdik tarihli meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

31 Mart 2017

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Merkez Bölgesine ait 15.12.2006 tasdik tarihli meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, plan bütünündeki Konut Alanları ve Ticaret + Konut (T+K) Alanlarında, mülkiyeti kamu eline geçmiş olan park alanlarına bitişik parsellerde yan ve arka bahçe mesafelerinin 2.00 m. olarak uygulanabileceği ve bu şekilde uygulama yapılması halinde çıkma yapılamayacağı hususunda plan notu ilave edilmesine   ilişkin hazırlanan ‘’UİP-5523,14’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 2017/108 sayılı Kararı ile uygun görülerek 13.01.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 31.03.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

Mehmet Doğan YİĞİT               Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

           

FOTOĞRAF GALERİSİ