Küçükçekmece İlçesi, 15.05.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Nazım İmar Plan Notu Değişikliği

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

31 Mart 2017

 

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, 15.05.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Nazım İmar Plan Notu Değişikliği doğrultusunda hazırlanan Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1/1000 ölçekli Turizm Tesis Alanlarına ilişkin hazırlanan ‘’UİP-2484,7’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2016 tarih ve 2016/1973 sayılı Kararı ile uygun görülerek 23.11.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 31.03.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

Mehmet Doğan YİĞİT               Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

FOTOĞRAF GALERİSİ