İLAN

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

12 Ocak 2018

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece, Halkalı, 72 ada, 23 sayılı parselin güneyi ve 72 ada 28 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup 3 nolu plan notunun iptal edilerek “meri 1/ 1000 Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında verilen toplam inşaat alanını geçemez.” Şeklinde tadilen uygun bulunarak 1/ 1000 ölçekli teklif plan paftaları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2017 tarih ve 2017/1323 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26.09.2017  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca  onandığı; gazete ilan tarihi olan 12.01.2018 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

         

FOTOĞRAF GALERİSİ