Atatürk Havaalanı Mania Planı Kısıtlaması

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

13 Haziran 2017

 

                                                                                                                     

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece, Sefaköy Bölgesine ilişkin 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli meri Uygulama İmar Planı Plan Notlarına; Atatürk Havaalanı Mania Planı kısıtlaması nedeniyle emsal hakkını kullanamayan parsellerde yapılacak uygulamalara yönelik olarak “1,56” no’lu plan notu maddesinin ilave edilmesine ilişkin hazırlanan ‘’UİP-1300,38’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 2017/379 sayılı Kararı ile uygun görülerek 17.03.2017  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 14.06.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

           

 

 

 

          Edin ŞENER                    Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

FOTOĞRAF GALERİSİ