ASKI İLAN TUTANAĞI

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

13 Ocak 2017

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Bölgesine ait meri Uygulama İmar Planlarına 1,51. madde olarak plan notu eklenmesine  ilişkin hazırlanan ‘’UİP-5229,17’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 2016/1760 sayılı Kararı ile uygun görülerek 18.10.2016  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 13.01.2017 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

 

           

 

 

Mehmet Doğan YİĞİT               Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü

 

FOTOĞRAF GALERİSİ