ASKI İLAN TUTANAĞI

BU İÇERİĞİ PAYLAŞIN

05 Aralık 2016

 

                                                                           ASKI İLAN TUTANAĞI

           

 

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 32 ada, 23 sayılı parselin Konut Alanında kalan kısmının imar yoluna alınmasına ilişkin hazırlanan ‘’UİP-1300,36’’ Plan İşlem Numaralı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 2016/1586 sayılı Kararı ile uygun görülerek 26.09.2016  tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; gazete ilan tarihi olan 05.12.2016 günü Müdürlüğümüz koridorunda bir (1) ay süre ile askıya çıkarılacağından ve Başkanlığımız internet sitesinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarıldığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

 

           

 

 

           

 

 

 

Mehmet Doğan YİĞİT               Recep DOĞAN                               İlhan AYDIN

           Harita Müh.                         Harita Şefi                          Emlak ve İstimlak Müdürü